ERIKOISMUURAUS Tiilipiippuja 9/14

Sään vaikutuksesta tiilipiiput rapautuvat. Vaikka piipulle olisi tehty täyshuolto, muutaman vuoden kuluttua alkaa sieltä irrota tiilen palasia. Jos tiilet voivat pudota alla kulkevien ihmisten niskaan, on se estettävä. Yksi mahdollisuus on tehdä ”kauluri”. Tämä voi olla tarpeen myös jos putoavat tiilenkappaleet voivat rikkoa alla olevaa kattoa, niin että syntyy vesivuotoja.

 5 | 6 | 7 | 8 | [9] | 10 | 11 | 12 | 13